ODDĚLENÍ ŽLUŤÁSKŮ

3.A (27 dětí)

Pohybové aktivity, Hudební aktivity

UČITELKY:
Bc. Petra Krásná

Monika Suchomelová

ZÁSTUPCE RODIČŮ:
paní Macíková

3.B (27 dětí)

Estetické aktivity Praxe SPgŠ

UČITELKY:
Alena Šťastná

Irena Hanzlová

ZÁSTUPCE RODIČŮ:
paní Šádková

akce v prosinci

3.A

10.12. v 15,30 hod. vánoční besídka
12.12. vánoční dílničky 15 – 16 hodin
12.12. Naivní divadlo – Labutí jezírko     vybíráme 60,-Kč
Nadělování dárečků

3.B

7.12. „Vítání občánků“ ( Nela, Zdenda, Dana)
18.12. vánoční besídka v 15,30hod.
Vystoupení před radnicí 13.12. v 15,30 a 17.12. v 15,00
Nadělování u Žluťásků – dopolední program

Máte dotaz či problém?

neváhejte nás kontaktovat