ODDĚLENÍ ŽLUŤÁSKŮ

3.A (27 dětí)

Pohybové aktivity, Hudební aktivity

UČITELKY:
Bc. Petra Krásná

Monika Suchomelová

ZÁSTUPCE RODIČŮ:
paní Macíková

3.B (27 dětí)

Estetické aktivity Praxe SPgŠ

UČITELKY:
Alena Šťastná

Irena Hanzlová

ZÁSTUPCE RODIČŮ:
paní Šádková