Velikonoce očima dětí

Naše MŠ se zúčastní výstavy na radnici „Velikonoce očima dětí“, na kterou jste všichni srdečně zváni. Výstava bude otevřena pro veřejnost od 4.4. do 23.4.

Vystoupení "Přišlo jaro"

4. v 15,20 hodin vystoupí vybraní předškoláci ze tříd Zeleňásku dole a Žluťásku nahoře před radnicí s pásmem „Přišlo jaro“.