PLATBY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Školné: 660,- Kč (děti v posledním roce před nástupem do ZŠ neplatí)
Stravné: 740,- Kč, dětí s odkladem školní docházky 780,- Kč
Celkem za měsíc: 1 400,- Kč