• Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného ani v následujícím měsíci.

10. ledna

10.1. proběhne pro zájemce screeningové vyšetření zraku u dětí fi. Prima Vizus za poplatek 150,- Kč (nutno se zapsat)

21.-25. ledna

Lyžařský výcvik od Fit Kids proběhne v týdnu 21. – 25.1.2019

23. ledna

23. ledna od 15,30 hodin zveme zástupce jednotlivých tříd na výborovou schůzku SRPŚ.

31. ledna

Poslední možnost k zaplcení příspěvku SRPŠ