• Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného ani v následujícím měsíci.

14. května

Zápis do MŠ proběhne 14.5.2019 se sběrem vyplněných žádostí. Pro děti narozené do 8.2014 je předškolní vzdělávání povinné. Informace jsou na nástěnkách v šatnách.

25. dubna

Zápis do ZŠ bude 25.4.2019 . K zápisu se musí dostavit děti, které do konce srpna 2019 dovrší 6ti let, ale i děti, které měly z jakéhokoliv důvodu v minulém školním roce odklad školní docházky.

1. února

  • Rodiče, pokud máte jakékoliv pochybnosti o školní zralosti svých dětí, či zvažujete odklad školní docházky, máte možnost nechat svého předškoláka vyšetřit v pedagogicko-psychologické poradně. Je potřeba se co nejdříve objednat na tel. č. 482 710 517 nebo 731 488 235.