• Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného ani v následujícím měsíci.

14. května

Zápis do MŠ proběhne 14.5.2019 se sběrem vyplněných žádostí. Pro děti narozené do 8.2014 je předškolní vzdělávání povinné. Informace jsou na nástěnkách v šatnách.

25. dubna

Zápis do ZŠ bude 25.4.2019 . K zápisu se musí dostavit děti, které do konce srpna 2019 dovrší 6ti let, ale i děti, které měly z jakéhokoliv důvodu v minulém školním roce odklad školní docházky.

15. července - 18. srpna

Uzávěrka MŠ v době letních prázdnin bude od 15.7.do 18.8. Náhradní MŠ v době uzavírky: MŠ Korálek a MŠ Beruška