• Připomínáme rodičům, že dle školského zákona je nutno děti omlouvat Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, může být z mateřské školy vyřazeno. Totéž platí i v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného ani v následujícím měsíci.

12. května 2020

Zápis do MŠ proběhne 12.5.2020 se sběrem vyplněných žádostí. Pro děti narozené do 8. 2015 je předškolní vzdělávání povinné. Informace jsou na nástěnkách v šatnách.

23. dubna 2020

Zápis do ZŠ bude 23.4.2020 . K zápisu se musí dostavit děti, které do konce srpna 2020 dovrší 6ti let, ale i děti, které měly z jakéhokoliv důvodu v minulém školním roce odklad školní docházky.

6. července - 16. srpna

Uzávěrka MŠ v době letních prázdnin bude od 6.7.do 16.8  2020. Náhradní MŠ po dohodě u ředitelky MŠ.