Základní informace

Mateřská škola "Motýlek" je sedmitřídní mateřskou školou se školní jídelnou. Dvě speciální třídy jsou zaměřeny na  logopedickou péči.

Škola je umístěna ve třech dvoupodlažních pavilonech, jedním přízemním a pavilonem hospodářským.V každém pavilonu jsou dvě třídy. Každé slouží velká učebna a herna, kam se k odpolednímu spánku rozkládají lehátka, dále šatna, umývárna a WC.

Jídlo uvařené v hlavní kuchyni se dávkuje v přilehlých kuchyňkách. Hlavní kuchyně je v hospodářské budově, kde je veškeré potřebné zázemí sloužící provozu mateřské školy, včetně prádelny a skladů. V této budově je i kancelář ředitelky školy a vedoucí školní jídelny.

Pavilony jsou propojeny chodbou, kterou využíváme k některým aktivitám (práce s keramickou, cvičení apod.).

Budova školy stojí uprostřed zahrady plné zeleně. Jsou zde pískoviště, prolézačky, lavičky i domečky . Vše pro příjemný pobyt dětí.

Třídy jsou pojmenovány podle barev motýlků. (Zeleňásci, Bělásci, Žluťásci, Modrásci)

Mateřská škola je otevřena od 6,30 do 16,30 hod 

Charakteristika tříd.doc