Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ a krácení plateb za školné postupujte takto:
1. Na měsíc duben neposílejte žádnou platbu (ani školné ani stravné)
2. Kdo má trvalý příkaz, nechá ho běžet, částka se vrátí na účet při vyúčtování
3. Přeji hodně zdraví a pevné nervy!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, velice děkujeme za Váš dosavadní přístup a pomoc s řešením této nelehké situace.
Do libereckých mateřských škol dnes dorazilo jen 19 dětí rodičů vybraných profesí (záchranáři, ozbrojené složky, sociální služby aj). S platností od 18. března pro tyto děti otevřeme jeden z pavilonů ZŠ Ještědská, která je rovněž od zítřka určena jako škola pro děti mladšího školního věku (max. však do 10 let) zákonných zástupců týchž explicitně vymezených profesí. Mateřská škola na Ještědské zatím bude fungovat v časech 7:00 – 16:00, výchovně-vzdělávací proces tam povedou profesionální učitelky z MŠ.
I zde mj. platí povinnost provádět ranní zdravotní filtr a nepřevzít dítě s příznaky akutního onemocnění. Ostatní mateřské školy v Liberci tedy už nebudou od zítřka přebírat žádné děti!
Rodiče, kteří potřebují vystavit OČR pro zaměstnavatele, si jej vyzvednou u ředitelky školy v čase 8,00 – 12,00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, na základě aktuálních informací z výjezdu zástupců krizového štábu na ZŠ Ještědská předáváme následující informace rodičům dětí, které využijí mateřskou školu v areálu ZŠ Ještědská od středy 18. března 2020.

Děti musí mít s sebou (samozřejmě vše řádně označené):

-         2 svačiny

-         dostatek pití

-         přezuvky (bačkůrky)

-         přiměřené oblečení (i na ven – např. přechod v nutných případech mezi pavilony venkovní částí areálu školy)

Vstup do pavilonu bude zřetelně označen. Při přejímání dětí budou 1. den (18.3.) přítomny  zástupkyně odboru sociální péče SML, které budou evidovat údaje o dětech a rodičích (např. alergie, sdělení profese atp.). Ochranné a desinfekční prostředky zajišťuje krizové oddělení SML a dle jejich sdělení budou ráno na škole k dispozici.

Zpočátku bude péče o předškolní děti zajištěna pedagogy MŠ Hvězdička.

Stravování (oběd) poskytne p. Vaníčková (Gastron).

Stále platí dříve sdělené, tzv. ranní filtr, skupiny do 15 dětí.

O MŠ MOTÝLEK

Mateřská škola „Motýlek“ je sedmitřídní mateřskou školou se školní jídelnou. Třídy se jmenují podle barevných motýlků. Modrásek, Bělásek, Žluťásek a Zelený motýlek. Dvě speciální třídy jsou zaměřeny na logopedickou péči. Škola je umístěna ve třech dvoupodlažních pavilonech, jedním přízemním a pavilonem hospodářským. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Každé slouží velká učebna a herna, kam se k odpolednímu spánku rozkládají lehátka, dále šatna, umývárna a WC.

 

CO ŘÍKAJÍ RODIČE?

Máte dotaz či problém?

neváhejte nás kontaktovat